Увага! Сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
змінив адресу на kneu.edu.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 20 секунд.
Розширений пошук

Реєстрація           


welcome@kneu.kiev.ua

bigmir)net TOP 100 

укр | eng |

   Кримський економічний інститут КНЕУ 
Назад


Дата: 01.06.10 10:23  


Керівництво підрозділу:

     правила прийому на 2011 рік.

 

 Директор—
Реутов Віктор Євгенійович 

 

Директор —
Реутов Віктор Євгенійович
кандидат економічних наук, доцент

 

Заступник директора з навчальної та наукової роботи —
Наливайченко Світлана Петрівна
професор, доктор економічних наук

 

Заступник директора з розвитку —
Костенко Віктор Андрійович

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація.

Рік заснування Кримського економічного інституту — 1992.

 

На базі інституту здійснюється підготовка фахівців за напрямами: «фінанси та кредит», «облік і аудит», та «правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і спеціаліст,
а за напрямами: «міжнародна економіка», «економіка підприємства», «маркетинг», «менеджмент організацій» — бакалавр, спеціаліст та магістр.
Підготовка магістрів здійснюється тільки за денною формою навчання.

 

Випускники інституту одержують диплом державного зразку Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Зарахування до інституту на перший курс здійснюється на конкурсній основі за кожною спеціальністю. Для окремих категорій абітурієнтів правилами прийому передбачені пільги відповідно до чинного законодавства. Студенти денної форми навчання звільняються на 5 років від призову на військову службу.

 

Навчальний заклад державної форми власності ІІІ і IV рівня акредитації.
Ліцензія АВ № 328983 від 24.07.2007 р.

Історія КЕІ КНЕУ.

У травні 1992 року було засновано Кримський факультет Київського інституту народного господарства.

 

Очолював цей факультет до 1996 року кандидат економічних наук, доцент Євгеній Борисович Корнієнко.

 

З 1992 по 1996 роки набір студентів відбувався за спеціальностями: «економіка підприємства», «маркетинг» та «менеджмент невиробничої сфери». Загальний обсяг прийому студентів
на денну форму навчання 100 чоловік і
заочну форму навчання — 25 чоловік.
Усього на факультеті на 1—5 курсах навчалось трохи більше 600 студентів.

 

У 1998 році (з 1 вересня) Кримський факультет було реорганізовано в Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету.

 

З липня 1997 року Кримський факультет КНЕУ, а з 1 вересня 1998 року до червня 2006 року Кримський економічний інститут очолював професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України О. І. Руденко.

Структура КЕІ КНЕУ.

В інституті функціонують чотири факультети:

— економіки та управління;
— фінансово-обліковий;
— міжнародної економіки;

— юридичний.

 

В інституті існує 15 кафедр, на яких працює понад 200 викладачів, у т.ч. заслужений працівник освіти України, чотири заслужених працівників АРК, два академіка, два члена-кореспондента, заслужений майстер спорту і три майстра спорту; 12 докторів наук, професорів, 84 кандидатів наук, доцентів.

Галузі та напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців:

0305 «Економіка і підприємництво»
— економіка підприємства;
— маркетинг;
— міжнародна економіка;
— облік і аудит;
— фінанси та кредит

 

0306 «Менеджмент»
— менеджмент організацій.

 

0304 «Право»
— правознавство.

На факультеті:

— економіки та управління здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:
економіка підприємства;
маркетинг;
менеджмент організацій (спеціалізація — менеджмент гостинного, курортного та туристичного сервісу);

 

— фінансово-обліковому здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:
фінанси та кредит;
облік і аудит

 

— міжнародної економіки підготовка фахівців здійснюється за напрямом:
міжнародна економіка (тільки денна форма навчання);

— юридичному підготовка фахівців здійснюється за напрямом:
правознавство (спеціалізація — господарче право).

 

На базі інституту є можливість отримати другу вищу освіту. Перепідготовка спеціалістів здійснюється за заочною формою навчання за спеціальностями: фінанси, облік і аудит, менеджмент організацій.

 

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету був учасником Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, яка реалізується в Україні згідно з Указом Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва», Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 року № 1358 «Про реалізацію указу Президента України від 3 липня 2000 року № 849», Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 55 «Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 «Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням». Програма перепідготовки передбачає захист консультаційного проекту мовою країни майбутнього стажування. Таке комплексне випробування дозволяє оцінити не тільки теоретичні знання слухача з даного предмету, але й володіння ним ситуацією у своїй організації, а також навички професійного спілкування іноземною мовою.


Термін навчання для всіх спеціальностей:

— освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
4 роки — на денній формі навчання, та
4 роки та 2 міс. — на заочній формі навчання;

 

— освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр» (на базі бакалавра відповідної спеціальності) —
1 рік
на всіх формах навчання.

Контингент студентів:

денна форма навчання — 2463
заочна форма навчання — 1913.

 

 

Курси

Денна форма навчання

Міжднар. економ.

Економіка підприємств

Облік і аудит

Фінанси

Право-знавство

Банківська справа

Маркетинг

Менедж-
мент

Усього

I

73

93

89

72

54

76

74

83

614

II

70

78

81

67

45

58

59

77

535

III

60

60

62

70

46

54

44

72

468

IV

59

59

78

69

46

50

38

63

462

V-сп.

13

19

65

57

37

40

14

25

270

V-маг.

29

40

-

-

-

-

14

30

114

Разом

304

349

375

335

228

278

244

350

2463

 

 

Курси

Заочна форма навчання

Фінанси

Облік і аудит

Економіка підприємств

Менедж-

мент

Банківська справа

Маркетинг

Правознав-ство

Усього

I

50

50

87

74

56

51

31

399

II

41

43

52

74

32

28

49

319

III

41

31

57

73

33

29

23

287

IV

124

174

57

111

59

68

31

624

V-сп.

66

68

38

41

23

16

32

284

V-маг.

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

322

366

291

373

203

192

166

1913

 

Проходження практики:


студенти інституту проходять практику на провідних підприємствах, у банківських установах, фірмах, представництвах закордонних компаній, міністерствах АР Крим та ін.

 

Стажування за кордоном пройшли 11 випускників Програми, у тому числі:
8 осіб у Німеччині,
2 — у Франції,
1 — у Греції.

 

Міжнародне співробітництво:
наш базовий ВНЗ — Київський національний економічний університет підтримує широкі зв’язки з університетами міст: Констанц (Німеччина), Ньюкасл (Великобританія), Відень (Австрія), Торонто (Канада), Париж (Франція), Вашингтон (США).

 

Працевлаштування випускників:
попит на наших випускників досить високий. Практично всі вони працевлаштовуються у різні структури Автономної Республіки Крим та України. В інституті здійснюється й цільова підготовка фахівців за заявками зацікавлених організацій.

 

Матеріально-технічна база КЕІ КНЕУ

 

На балансі інституту числяться три навчальні корпуси, кафетерій та їдальня, спортзал, тренажерний зал, зал аеробіки, сім комп’ютерних класів і бібліотека, що має найсучаснішу економічну літературу, з абонементом і читальним залом.

 

Інститут має велику генеральну програму розвитку, у т. ч. будівництво нового навчально-лабораторного корпусу на 6,2 тис. м2, розширення та вдосконалення спортивного комплексу (волейбольного та баскетбольного майданчиків, тенісних кортів, залів аеробіки та тренажерного).


 

Контакти

 

95015, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Севастопольська, 21/4
тел/факс: (0652)27-05-65
Сайт: http://ceikneu.edu.ua/
E-mail: main@ceikneu.edu.ua
©  Київський нацiональний економiчний унiверситет
-
-
-
webmasterkneu@kneu.kiev.ua
all is ok